Daftar Pejabat

DATA PEJABAT ESELON II, III DAN IV : 
 
Nomor
 Nama NIP/ Pangkat / Golongan
Jabatan / Eselon
 Pendidikan / Agama
1
Drs. IRIANTORO, M.Si
NIP. 19620113 198603 1 014
Pembina Utama Muda
 Kepala Badan
 Eselon - II
 Sarjana  S-2
 Islam
2
 Ir. YULIANTI BUDHI KUNTARI, MSi
 NIP. 19620716 198903 2 008
 Pembina Tk. I (IV/b)
 Sekretaris
 Eselon - III
 Sarjana  S-2
 Islam
3
 SUKARDI AGUS SUNGKONO, S.Sos
 NIP. 19630411 199603 1 001 
 Pembina Tk. I (IV/b)
 Ka. Bidang Ekonomi, Investasi
 dan Keuangan
 Eselon - III
 Sarjana  S-1
 Islam
4
 HERU SUCAHYO, SH, M.Si
 NIP. 19611108 199703 1 001  
 Pembina Tk. I (IV/b)
 Ka. Bidang   
 Pemerintahan
 Eselon - III
 Sarjana  S-2
 Islam
5
 SIGIT YUNIARTO, ST, MM
 NIP. 19740628 199901 1 001
 Pembina (IV/a)
 Ka. Bidang Pembangunan
 Eselon - III
 Sarjana S-2
 Islam
6
 Dra. DYAH SULISTYANI, MSi
 NIP. 19670304 198602 2 001
 Pembina (IV/a)
 Ka. Bidang  Politik dan  Kemasyarakatan
 Eselon - III
 Sarjana  S-2
 Islam
7
 SUPAIDI
 NIP. 19610524 198603 1 012
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid 
 Lingkungan Hidup
 Eselon - IV
 SMA
 Islam
8
 HERU PRASETYO
 NIP. 19610829 198303 1 011
 Penata Tk.I (III/d)
 Ka. Subid
 Teknologi Tepat Guna
 Eselon - IV
 SMA
 Islam
9
 IrSOESSY SRIWIDJAJANTO, MT
 NIP. 19610701 199103 1 006
 Pembina (IV/a)
 Ka. Subid
 Pengembangan Kawasan
 Eselon - IV
 Sarjana  S-2
 Islam
10
 HENI PURWANINGSIH, SE
 NIP. 19720820 199703 2 004
 Penata (III/c)
 Ka. Subid  Sosial Politik
 Eselon - IV
 Sarjana  S-1
 Islam
11
 ALI AHMADI,SH
 NIP. 19640730 198803 1 004
 Penata Tk. I/ III-d
 Ka. Subid
 Sosial Budaya
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
12
 DANIEL WICAKSANA, S Sos, MH
 NIP. 19710308 199703 1 008
 Pembina / IV-a
 Ka. Subid
 Kemasyarakatan
 Eselon - IV
 Sarjana S-2
 Islam
13
 ENDANG HENDRAYANI, S.Sos
 NIP. 19650310 198603 2 018
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid Perekonomian
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
14
 YULIARTI, SH, MHum
 NIP. 19680708 198803 2 003
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid Keuangan
 Eselon - IV 
 Sarjana  S-2
 Islam
15
 ULI PURBANTO SAMUDRA, SE
 NIP. 19670102 199703 1 005
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid Investasi
 Eselon - IV 
 Sarjana  S-1
 Islam
16
 SUPRIATIN, S.Sos
 NIP. 19660518 198703 2 007
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid  Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
17
 DYAH SETYAWATI, S.S
 NIP. 19740405 200604 2 023
 Penata (III/c)
 Ka. Subid  Pemerintahan Umum dan Desa
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Katholik
18
 KUSMIATI, S.Sos
 NIP. 19610826 198508 2 001
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subid  Otonomi Daerah dan Kerjasama
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
19
 AGUS WIDODO, SE
 NIP. 19710814 200604 1 013
 Penata (III/d)
 Ka. Subag Umum dan
 Kepegawaian
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
20
 RUSIYANTO, SE
 NIP. 19650606 198703 1 010
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Islam
21
 F.DIAN JULIJANTI, S.Sos
 NIP. 19720714 199703 2 003
 Penata Tk. I (III/d)
 Ka. Subag Keuangan
 Eselon - IV
 Sarjana S-1
 Katholik

Last Update:14-09-2017 09:01